Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Кафедра комп'ютеризованих систем управління
Навчально-науковий інститут
автоматики та електротехніки

Абітурієнту


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 151 – «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

освітньо-професійна програма

«КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ»ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПАРТНЕР КАФЕДРИ

Навчальний план підготовки бакалаврів розроблено згідно з вимогами провідної міжнародної компанії в сфері ІТ GeeksForLess (HostingMaks, м. Миколаїв)

При вступі на спеціальність 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології в НУК за 1 та 2 пріоритетами ВСІ вступники отримують додатково +6% до свого середнього балу (за іншими пріоритетами – + 4%)


• Документи, що потрібні для вступу

• Конкурсні предмети для вступу на навчання за державним замовленням

• Прохідний конкурсний бал

• Особливості загальних умов прийому у 2021 році

• Вступ на базі диплому молодшого спеціаліста

Документи, що потрібні для вступу:

1. Атестат про повну загальну середню освіту.
2. Сертифікати ЗНО.
3. Копії паспорта, ідентифікаційного коду, приписного свідоцтва.
4. 6 фотокарток 3×4.

Конкурсні предмети для вступу на навчання за державним замовленням:

• Українська мова та література

• Математика

• Будь-який інший предмет

Ліцензований обсяг - 50 осіб

Випускник може займати посади:

– програміст;
– тестувальник програмного забезпечення;
– веб-розробник;
– системний адміністратор;
– інженер з автоматизації систем управління технологічними процесами;
– інші посади у сфері інформаційних технологій та автоматизації.

Прохідний конкурсний бал:

У 2017 р. У 2018 р. У 2019 р. У 2020 р.
147,8 146,5 154,7 159,1

Прохідний конкурсний бал минулого року для всіх спеціальностей, за якими здійснюється набір на бюджетній та контрактній основі в Україні, можна подивитись на https://vstup.edbo.gov.ua/statistics/konkurs/

Особливості загальних умов прийому у 2021 році:1. Вступник має право подати загалом 5 заяв при вступі на бюджетні місця. Мінімальний конкурсний бал, який дозволяє брати участь у конкурсі на бюджет, дорівнює 125 балам.

2. Максимальна кількість спеціальностей, на які можна подавати документи, дорівнює 4.

3. При подачі заяви вступник повинен вказати індивідуальний пріоритет заяви по відношенню до інших цифрою від 1 до 5. Цифра 1 відповідає найвищому пріоритету. В подальшому пріоритет змінити неможливо, тому вступник має заздалегідь та виважено визначитись із пріоритетами.

4. Прийом заяв починається з 14 липня 2021 року та закінчується 16 липня 2021 року (для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів) та 23 липня 2021 року (для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 01 до 13 липня).

5. Заяви подаються тільки в електронному вигляді через особистий електронний кабінет. У паперовій формі заява подається особисто, якщо вступник має пільги або спеціальні права на участь у конкурсному відборі при вступі або у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет чи подати електронну заяву.

6. Реєстрація електронних кабінетів вступників починається 1 липня. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує на інтернет-сайті за електронною адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/. При реєстрації вступник повинен завантажити сканкопії:

- додатку до атестату про повну загальну середню освіту,

- кольорової фотокартки розміром 3х4 см,

- довідки про реєстрацію місця проживання (якщо претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнту).

Якщо у Вас виникли складності, можете звернутись до консультаційного пункту при приймальній комісії, де Вам допоможуть подати електронні заяви.

7. Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала та пріоритетності заяв із повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету та оприлюднюється не пізніше 28 липня. При цьому вважається, що вступник обрав спеціальність та заклад вищої освіти, де він може бути рекомендований на бюджет та яким відповідає найвища пріоритетність серед поданих ним заяв із позначкою "допущено до конкурсу". Тобто вступник буде рекомендований до зарахування лише в один заклад вищої освіти на одну спеціальність за найвищим пріоритетом. Рейтинговий список формується не навчальним закладом, а автоматично Єдиною державною електронною базою з питань освіти.

8. Вступники, які отримали рекомендації на місця за кошти державного бюджету, повинні виконати вимоги до зарахування до 18.00 години 2 серпня. Для цього потрібно особисто подати приймальній комісії такі документи: оригінали атестата про повну загальну середню освіту та додатка до нього; оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; копії паспорта та ідентифікаційного коду; копії документів, що підтверджують право на пільговий вступ; чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану в приймальній комісії.

9 Якщо вступник не встигає цього зробити, він знімається з усіх конкурсів на бюджетну форму навчання, навіть якщо за загальним рейтингом він вищий за інших вступників, і має право брати участь у конкурсі за поданими заявами лише на контрактній основі.

10. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання за кошти державного бюджету відбудеться не пізніше 9 серпня.

11. Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 10 серпня..

12. Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, відбувається не пізніше 19 серпня. Вакантними вважаються надані університету бюджетні місця, які були не використані у зв’язку із невиконанням вимог до зарахування з боку інших вступників.

13. Правом переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення. З цього питання рекомендуємо отримувати консультації безпосередньо в приймальній комісії (особливо, якщо вступник має пільги або спеціальні права).

Примітка. Повний текст "Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році" Ви можете знайти на сайті Міністерства освіти і науки України за такою Інтернет-адресою: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2021

Детальну інформацію щодо спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології можна отримати за тел.:

(068) 267 34 28,
(063) 442 11 25,
(099) 213 12 02

Вступ на базі диплома молодшого спеціаліста

1. ЗНО (складені у 2018 − 2021 р.).
- Українська мова;
- Математика (або Історія України).
2. Фахове вступне випробування (буде проводитись з 24.07.21 по 01.08.21).

Документи для вступу:

− диплом молодшого спеціаліста;
− додаток до диплома;
− сертифікати ЗНО;
− копії паспорта, ідентифікаційного кода, приписного свідоцтва;
− 6 фотокарток 3×4.

У 2021 році прийом документів здійснюється включно до 23.07 за адресою просп. Центральний 3 (напроти стадіона "Евіс") в ауд. 110 з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 16.00.

Приходь, ми чекаємо саме на тебе!
З повагою, кафедра КСУ,
просп. Центральний 3, ауд. 424, 413.