Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Кафедра комп'ютеризованих систем управління
Навчально-науковий інститут
автоматики та електротехніки

Доктор технічних наук/Доктор філософії/PHD


На кафедрі комп'ютеризованих систем управління здійснюється підготовка докторів філософії (PhD) за спеціальностями 141 − "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" і 151 − "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології".


Термін навчання складає 4 роки, протягом яких здобувачі займаються науковими дослідженнями, оформлюють та захищають дисертацію.Диплом PhD відповідає міжнародним стандартам, а на території України він є еквівалентом ступеня кандидата наук.