Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Кафедра комп'ютеризованих систем управління
Навчально-науковий інститут
автоматики та електротехніки

Магістратура


На базі ступеня бакалавра здійснюється підготовка магістрів зі спеціальності 151 − "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" за освітньо-професійною програмою "Комп’ютеризовані системи управління та автоматика".


Термін навчання для отримання ступеня магістра складає 1 рік 4 міс.


Магістр з комп'ютеризованих систем управління і автоматики вирішує коло проектних завдань у галузях: інформаційних технологій (ІТ), обчислювальних комплексів і мереж, математичних методів та інструментальних засобів моделювання, проектування і керування, організації і побудови баз даних, мікропроцесорних пристроїв загального та спеціального призначення, а також виготовлення, налагодження та впровадження технічних засобів комп'ютеризованих інтегрованих систем. Велика увага при підготовці магістра приділяється прищепленню навичок проведення самостійної науково-дослідної роботи. Магістр з комп'ютеризованих систем управління і автоматики може також працювати викладачем у вищих навчальних закладах, в науково-дослідних інститутах та проектних центрах при створенні принципово нової техніки в області збору, передачі і обробки інформації, а також комп'ютеризованих систем управління об'єктами і технологічними процесами. Протягом першого року навчання здобувачам вищої освіти викладають професійно-орієнтовані дисципліни:

Інтелектуальні технології в управлінні
Комп'ютеризоване проектування цифрових електронних схем
Мікропроцесорні системи управління технічними засобами суден
Основи наукових досліджень
Педагогіка вищої школи
Робототехнічні системи в морських технологіях
Теорія і проектування цифрових систем управління
Комп'ютеризоване проектування цифрових електронних схем
Моделювання оптимальних і адаптивних систем управління
Робототехнічні системи в морських технологіях
Теорія і проектування цифрових систем управління

Останні 4 місяці навчання повністю присвячено підготовці магістерської кваліфікаційної роботи. При підготовці фахівців використовуються сучасні комп’ютерні класи, підключені до мережі Internet, а також спеціалізовані аудиторії та оснащені сучасними стендами лабораторії з вивчення комп’ютеризованих систем та мереж («Розумний будинок» на базі Raspberry Pi), електронної та мікропроцесорної техніки, робототехнічних систем («Адаптивний затискач маніпулятора»), пристроїв силової електроніки в системах управління («Перетворювач частоти (ПЧ)»), систем управління електроприводами на базі промислових контролерів та ПЧ фірм «Schneider Electric» та «ОВЕН».


Високий рівень підготовки забезпечується науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації, серед яких: 3 професори, доктори технічних наук, 6 кандидатів технічних та фізико-математичних наук, доценти, викладачі.