Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Кафедра комп'ютеризованих систем управління
Навчально-науковий інститут
автоматики та електротехніки

Історія кафедри КСУКафедра комп'ютеризованих систем управлінняКафедру комп’ютеризованих систем управління було відкрито 1 вересня 1998 року. Її засновником та першим завідувачем був доктор технічних наук, професор Кондратенко Юрій Пантелійович. Основу першого професорсько-викладацького складу нової кафедри складали: д.т.н., професор Кутковецький В.Я. (захистив докторську дисертацію в Інституті електродинаміки НАН України), к.т.н., доцент Карпенко В.С. (захистив кандидатську дисертацію в МФТІ), к.т.н., доцент Соболєва М.Б. (захистила кандидатську дисертацію в Інституті кібернетики НАН України). Помічником завідувача у роботі по формуванню пакета документів, вирішенню організаційних та методичних питань, пов’язаних з формуванням концепції спеціальності, навчального плану став молодий викладач, аспірант Сидоренко С.А.

У жовтні 1999 р. завідувачем кафедри КСУ призначено кандидата технічних наук, доцента Павлова Геннадія Вікторовича. Перша група студентів з 1 вересня 1999 р. вже почала навчання за спеціальністю 8.091401 "Системи управління та автоматики". Тому організація навчального процесу, підбір кадрів, створення лабораторної бази і багато інших питань повинні були вирішуватися швидко й ефективно. У короткий термін було успішно реалізовано розв’язання головних на той час задач, що визначили рівень кафедри як сучасного навчально-наукового підрозділу університету – розширення та наповнення лабораторних площ кафедри, оснащення їх сучасною комп’ютерною технікою і, головне, створення висококваліфікованого колективу викладачів і лаборантів. За короткий час кафедра комп’ютеризованих систем управління стала однією з найбільш успішних в університеті і в загальному рейтингу 3 роки поспіль (2006−2008 р.р.) займала перше місце серед випускаючих кафедр НУК, що формується на основі таких критеріїв, як доступ до якісної вищої освіти, рівень науково-педагогічних кадрів та науково-дослідної роботи.

Швидкими темпами вирішувати життєво важливі для нової кафедри задачі під силу тільки згуртованій команді однодумців. З кожним роком викладацький склад кафедри постійно збільшувався, зростав його інтелектуальний потенціал. В перші роки існування кафедри відбулися успішні захисти дисертацій: докторської – Павловим Г.В. (2001 р., науковий консультант – д.т.н., проф. В.Я. Жуйков), кандидатських – Сидоренком С.А. (2002 р., науковий керівник – д.т.н., проф. Ю.П. Кондратенко), Кондратенко Г.В. (2003 р. науковий керівник – д.т.н., проф. В.П. Малахов), Підопригорою Д.М. (2003 р., науковий керівник – д.т.н., проф. Ю.П. Кондратенко), Пекером Б.Н. (2004 р., науковий керівник – д.т.н., проф. В.М. Рябенький), Ставинським Р.А. (2004 р., науковий керівник – д.т.н., проф. Ю.П. Кондратенко), Обрубовим А.В. (2005 р., науковий керівник – д.т.н., проф. Г.В. Павлов), Аль Зубі Іяд Ясін Мустафа (Йорданія) (2005 р., науковий керівник – д.т.н., проф. Ю.П. Кондратенко), Блінцовим С.В. (2005 р., науковий керівник – д.т.н., проф. А.А. Ставинський).

Для забезпечення високого рівня навчального процесу в галузі комп’ютерних технологій та програмування протягом перших років функціонування кафедри на роботу за сумісництвом було запрошено фахівців як з підприємств (Неделько Ю.Є., з 2012 р. директор ПАТ «Завод «Екватор»,Тарабанов Р.Р., гол. інженер ТОВ «Електрим-2000»), так з інших ВНЗ Миколаєва (Гожий О.П., к.т.н., доцент МДГУ ім. П.Могили), під керівництвом яких наші студенти отримували практичний досвід з програмування, комп’ютерних мереж(в комп’ютерних залах конструкторського бюро ПАТ «Завод «Екватор», МДГУ ім. П.Могили), з проектування АСУ, мікропроцесорної техніки (на виробничих площадках ТОВ «Електрим-2000»).

К першому випуску фахівців за спеціальністю "Системи управління та автоматики" у 2005 р. колектив кафедри складали, як досвідчені, так і молоді викладачі: доктори наук, професори: Г.В. Павлов, Ю.П. Кондратенко, В.Я. Кутковецький; кандидати наук, доценти: В.С. Карпенко, В.Л. Тимченко, Г.В. Кондратенко, Ю.О. Вижол; старші викладачі: С.А. Сидоренко, Д.М. Підопригора, А.В. Обрубов, М.В. Покровський. У перші ж дні роботи Г.В. Павлов відразу запросив на кафедру провідного інженера ВАТ «Інпроектсервіс» Ірину Володимирівну Махнову. Ділові якості і порядність дозволили їй стати однією з ключових фігур на кафедрі, а коло розв'язуваних нею питань далеко виходить за межі обов'язків методиста.

Колектив кафедри КСУ (вересень, 2005 р.):

перший ряд: Тимченко В.Л. – доц. каф., к.т.н., доц., Кондратенко Г.В. – доц. каф., к.т.н., доц., Кутковецький В.Я. – проф. каф., д.т.н., проф., Павлов Г.В. − зав. кафедри, д.т.н., проф., Кондратенко Ю.П. – проф. каф., д.т.н., проф., Махнова І.В. − методист каф.; другий ряд: Шишкін О.С. – аспірант каф., Блінцов С.В. – ст. викл. каф., Пекер Б.Н. – наук. співроб., к.т.н., Вижол Ю.О. – доц. каф., к. фіз.-мат. н., Обрубов А.В. – доц. каф., к.т.н., Покровський М.В. – ст. викл. каф., Попов А.К. – зав. лабораторій каф., Нікітіна О.В. – аспірант каф., Підопригора Д.М. – доц. каф., к.т.н., Явішева І.В. – аспірант каф., Сидоренко С.А. – доц. каф., к.т.н., доц., Іяд Ясін Мустафи Аль Зубі – аспірант кафедри.

В подальші роки успішно захистили дисертації: докторську – Тимченко В.Л. (2012 р., наук. консультант – д.т.н., проф. Ю.П. Кондратенко), кандидатські – Покровський М.В. (2006 р., наук. керівник – д.т.н., проф. Г.В. Павлов), Черно О.О. (2007 р., наук. керівник – к.т.н., проф. А.П. Гуров), Нікітіна О.В. (2008 р., наук. керівник – д.т.н., проф. Г.В. Павлов), Блінцов О.В. (2009 р., наук. керівник – д.т.н., проф. Г.В. Павлов), Шишкін О.С. (2010 р., наук. керівник – д.т.н., проф. Ю.П. Кондратенко), Тимченко І.В. (2010 р., наук. керівник – д.т.н., проф. Ю.П. Кондратенко), Коробко О.В. (2013 р., наук. керівник – д.т.н., проф. Ю.П. Кондратенко), Щербинін Т.В. (2013 р., наук. керівник – д.т.н., проф. Г.В. Павлов), Козлов О.В. (2014 р., наук. керівник – д.т.н., проф. Ю.П. Кондратенко). Випускники кафедри Нікітіна О.В. та Коробко О.В. після дострокових успішних захистів дисертацій стали викладачами.

Колектив кафедри КСУ (Червень, 2014 р.):

перший ряд: Кутковецький В.Я. – проф. каф., д.т.н., проф., Махнова І.В. – методист 1 кат., Павлов Г.В. − завідувач каф., д.т.н., проф., Кондратенко Г.В. – доц. каф., к.т.н., доц., Кондратенко Ю.П. – проф. каф., д.т.н., проф.; другий ряд: Попов А.К. − завідувач лабораторій каф., Білай О.М. – ст. лабор. каф., Покровський М.В. – доц. каф., к.т.н., Щербинін Т.В. – асистент каф., к.т.н., Тимченко І.В. – доц. каф., к.т.н., Нікітіна О.В. – ст. викл. каф., к.т.н., Марущак І.А. – лабор. каф., Вінниченко І.Л. – аспірант каф., Черно О.О. – доц. каф.,к.т.н., доц., Коробко О.В. – асистент каф., к.т.н., Вижол Ю.О. – доц. каф., к.фіз.-мат.н.

З самого початку на кафедрі плідно працюють два наукових колективи, які представляють наукові школи «Енергоефективне перетворення параметрів електроенергії» та «Інтелектуальні технології в системах управління об’єктами та технологічними процесами» під керівництвом д.т.н., професорів Г.В. Павлова та Ю.П. Кондратенко. Діяльність наукових колективів і була запорукою успішного розвитку кафедри протягом більш, як півтора десятиріччя. До 2010 р. це були науково-виробничі колективи «Конвертор» і «Сигнал». Науковими колективами вирішувались всі важливі задачі кафедри: підготовка науково-педагогічних кадрів, проведення науково-дослідних робіт, підготовка наукових публікацій та навчально-методичних робіт, створення науково-дослідних та навчальних лабораторій. Наукові дослідження кафедри мають широкий спектр, який постійно розширюється. Головні напрямки сьогодні це: системи підтримки прийняття рішень при наявності невизначеності інформації; теорія нечітких множин та нечіткої логіки; управління складними багатозв’язаними технічними об’єктами в умовах, що змінюються випадковим чином; поведінковий синтез цифрових пристроїв на основі мов опису апаратного забезпечення; штучні нейроні мережі; управління в судновій енергетиці; перетворювальна техніка; резонансні перетворювачі електроенергії; моделювання процесів і систем; вібротехніка.


Колектив кафедри КСУ (2019 р.):


Результати досліджень в рамках зазначених наукових напрямів відображені більш ніж в 700 наукових роботах, серед яких монографії, навчальні посібники з грифом МОНУ, патенти на винаходи, які відомі фахівцям не тільки в Україні, але і за кордоном. Завдяки активній діяльності наукових колективів всі викладачі кафедри мають науковий ступінь.