Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Кафедра комп'ютеризованих систем управління
Навчально-науковий інститут
автоматики та електротехнікиСпівробітники кафедри КСУ


Черно Олександр Олександрович

Завідувач кафедри, заступник директора ННІАЕ НУК з наукової роботи, доктор технічних наук, доцент.


Народився 21 лютого 1979 р. У 2002 році закінчив УДМТУ ім. адм. Макарова за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» і отримав диплом магістра з відзнакою. З 2002 по 2005 р.р. навчався в аспірантурі НУК ім. адм. Макарова на кафедрі автоматики. З 1 вересня 2005 р. працює на кафедрі комп’ютеризованих систем управління на посадах асистента (2005 –2007 р.р.), старшого викладача (2007 – 2007 р.р.), доцента (з 2008 р.). З листопада 2014 р. виконує обов’язки заступника директора Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки з наукової роботи. 12 квітня 2007 р. захистив кандидатську дисертацію. 20 січня 2011 р. отримав вчене звання доцента по кафедрі КСУ. Проводить наукові дослідження за напрямом "Синтез електромагнітних вібраційних приводів з мікропроцесорним керуванням". Має 76 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі 5 наукових статей у виданнях, включених до наукометричної бази Scopus, патенти на винахід та 2 навчальні посібники. Результати науково-дослідницької діяльності Черно О.О. пройшли апробацію на 29 науково-технічних конференціях, що проводились у різних регіонах України (Миколаїв, Одеса, Львів, Харків, Дніпропетровськ, Кременчук).

Викладає дисципліни: «Елементи і пристрої автоматики та систем управління», «Теоретичні основи збору, передачі і обробки інформації», «Моделювання об’єктів і систем», «Системи управління маніпуляційних роботів», «Елементи і пристрої цифрових систем автоматичного управління», «Робототехнічні системи в морських технологіях».

Павлов Геннадій Вікторович

Професор кафедри, проректор з наукової роботи НУК ім. адм. Макарова, доктор технічних наук, професор, удостоєний почесних знаків «Відмінник освіти України» (2002 р.), «Лідер освіти» (2010), «За наукові досягнення» (2010), «Заслужений діяч науки і техніки України» (2016).


В 1981 р. закінчив МКІ ім. адм. Макарова. У 1985 р. в Київському політехнічному інституті захистив кандидатську дисертацію. Після захисту дисертації працював молодшим науковим співробітником НДЧ, з 1986 по 1998 р. − старшим викладачем, доцентом кафедри електрообладнання суден, заступником декана факультету електрообладнання суден МКІ. У 1989-1990 рр. проходив наукове стажування в Делфтському технологічному університеті (Нідерланди). З 1999 р. по 2018 р. очолював кафедру комп'ютеризованих систем управління. У 2001 р. в Інституті електродинаміки НАН України захистив докторську дисертацію. У 2003 р. йому було присвоєно звання професора. З 2009 р. працює на посаді директора Інституту автоматики та електротехніки НУК. Павлов Г.В. зробив вагомий внесок у становлення та розвиток актуального науково-технічного напрямку підвищення енергоефективності та електромагнітної сумісності перетворювачів електроенергії на основі високочастотних ланок, що містять резонансні інвертори, для автономних та промислових електроенергетичних систем. Він є членом спеціалізованої вченої ради в НТУУ «КПІ» з захисту дисертацій та експертної ради МОНУ, є членом програмних комітетів ряду МНТК. Під його керівництвом захищено шість кандидатських та підготовлена до захисту одна докторська дисертації. Є автором понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 6-ти монографій та навчально-методичних посібників. Нагороджений знаками МОН України «Відмінник освіти України» (2002), «Лідер освіти» (2010), «За наукові досягнення» (2010), грамотами МОНУ (2007, 2009).

Викладає дисципліни: «Комп’ютерна електроніка», «Основи наукових досліджень»

Сфера наукових інтересів: перетворювальна техніка, системи управління в електроенергетиці.

Кондратенко Юрій Пантелійович

Професор кафедри, доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України, академік Академії наук суднобудування України, лауреат премії ВСНТО, лауреат премії ЦК ЛКСМУ та УРР НТО, Фулбрайтівський науковець, нагороджений Почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Спілки науково-інженерних об’єднань України, Південного відділення Національної Академії наук України, Миколаївської обласної ради, Миколаївського управління освіти ОДА та ін.


У 1976 р. закінчив з відзнакою Миколаївський кораблебудівний інститут. З 1976 року по 1983 рік працював інженером, старшим інженером, молодшим науковим співробітником, навчався в аспірантурі МКІ (1978 − 1981 рр.). З 1983 по 1989 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри автоматичного регулювання суднових енергетичних установок, заступник декана електротехнічного факультету МКІ, а в період з 1989 по 1999 рр. – заступник директора з наукової роботи Науково-виробничого центру при МКІ, докторант (1991-1994 рр.), професор кафедри автоматики, завідувач кафедри комп’ютеризованих систем управління НУК. З 1999 року – професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського державного університету імені Петра Могили (ЧДУ). У 1983 р. захистив кандидатську, а у 1994 р. − докторську дисертацію, в 1996 р. присвоєно вчене звання професора та обраний академіком Академії наук суднобудування України, а в 2000 р. − членом-кореспондентом Королівської Академії докторів наук (Каталонія, Іспанія). З 1996 р. – Перший Віце-президент Регіонального Міжвузівського Центру – РМЦ (Миколаїв), постійний представник НУК в Міжнародній Асоціації суднобудівників і судноремонтників Чорноморського регіону – БРАСС (1998-2008 р.р., Болгарія). Автор більше 120 винаходів в області робототехніки, автоматизації технологічних процесів, комп’ютерних та інформаційно-вимірювальних систем і компонентів, які захищені патентами України, РФ та авторськими свідоцтвами СРСР (18 – у співавторстві із студентами). За винахідницьку діяльність нагороджений почесними відзнаками "Кращий молодий винахідник України" (1979), "Винахідник СРСР" (1983), «Заслужений винахідник України» (2008). Переможець Всеукраїнського конкурсу “Винахід року – 2006” за розробку винаходу «Адаптивний захватний пристрій інтелектуального робота» (номінація «Кращий винахід у Миколаївській області»). Професор Кондратенко Ю.П. опублікував більше 300 наукових праць, 55 з яких – за кордоном, підготував 2 докторів технічних наук та 9 кандидатів наук. Нагороджений Почесними знаками «Кращий активіст НТО СП імені академіка О.М Крилова» (1982), “Відмінник освіти України” (1995), Почесними Грамотами Верховної Ради України (2006) та МОН України (2007), Ювілейною медаллю «20 років незалежності України» та Золотою медаллю Американського біографічного інституту − ABI (2011).

Викладає дисципліни: «Теорія автоматичного управління», «Проектування сучасних систем управління», «Комп’ютерні системи штучного інтелекту». Сфера наукових інтересів: нечітка логіка, інтелектуальні системи, робототехніка, автоматизація технологічних процесів, комп’ютерні та інформаційно-вимірювальні системи і компоненти.

Сфера наукових інтересів: робототехніка, автоматизація технологічних процесів, комп’ютерні та інформаційно-вимірювальні системи і компоненти.

Тимченко Віктор Леонідович

Професор кафедри, доктор технічних наук, професор.


Тимченко Віктор Леонідович народився 1 січня 1958 року в с. Мостове Миколаївської області. Успішно закінчив Миколаївську школу № 26. Рік працює простим електромонтером. Потім вступає до факультету електрообладнання суден Миколаївського кораблебудівного інституту, який закінчив у 1982 р.. Після закінчення МКІ працював інженером, молодшим та старшим науковим співробітником НДЧ. В 1988 р. закінчив аспірантуру НУК й захистив кандидатську дисертацію за темою «Система стабілізації заякорених плавучих об’єктів», а в 1989 р. – його призначають вченим секретарем науково-дослідного центру при МКІ, через два роки – начальником міжнародного відділу, а потім заступником проректора з наукової діяльності. У 1996 році Віктор Леонідович закінчує докторантуру, продовжує працювати над темою та одночасно генеральним директором компанії «Нафтосервіс». З 2002 р. працює на посаді доцента на кафедрі комп’ютеризованих систем управління. У 2006 р. призначається начальником НДЧ НУК, а у 2008 році − директором науково-дослідного центру кораблебудування при НУК. В 2013 р. захищає докторську дисертацію на тему «Робастне керування динамічними об’єктами в умовах невизначеності на основі структурно-перемикальних зворотних зв’язків» за спеціальністю 05.13.03 «Системи та процеси керування» (наук. консультант – професор, д.т.н. Кондратенко Ю.П.) в Одеському національному політехнічному університеті, отримує атестат професора за кафедрою комп’ютеризованих систем управління. В.Л. Тимченко активно займається науково-дослідною та науково-організаційною роботою. Він є автором понад 150 наукових робіт (серед них монографія «В.Л. Тимченко. Системы робастно-оптимальной стабилизации морских подвижных объектов», видана у Німеччині, 8 статей у SCOPUS, 58 – у фахових, 5 − методичних посібників і вказівок), прийняв участь у 35 міжнародних конференціях; науковий керівник та відповідальний виконавець багатьох науково-дослідних тем; дійсний член Лондонського інституту морської техніки, науки і технології. Багато уваги приділяє своїм аспірантам і магістрантам. Один з його учнів, випускник кафедри КСУ 2010 року Ухін О., у 2015 році захистив кандидатську дисертацію. За успішну науково-методичну роботу В.Л. Тимченку присуджена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії».

Викладає дисципліни: «Моделювання оптимальних і адаптивних систем управління», «Системи керування морськими рухомими об'єктами».

Сфера наукових інтересів: математичне моделювання та обчислювальні методи; робастно-оптимальні системи та процеси керування; автоматизовані системи керування та прогресивні інформаційні технології; автоматизація процесів керування морськими рухомими об’єктами.

Покровський Михайло Володимирович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук.


Народився 17 червня 1977 р. в м. Миколаєві. У 1991 р. здобув неповну середню освіту у Чорух-Дайронській середньої загальноосвітньої школі № 2 м. Кайраккум, в 1995 р. закінчив Миколаївський політехнічний технікум за спеціальністю «Технічне обслуговування верстатів з ЧПУ та РТК», в 2001 р. – УДМТУ імені адмірала Макарова за спеціальністю «Електричні системи та комплекси транспортних засобів». З 2001 по 2004 р.р. навчався в аспірантурі УДМТУ, з 2004 по 2007 р.р. працював старшим викладачем кафедри КСУ. У 2006 р. в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» успішно захистив кандидатську дисертацію. З 01.09.2007 р. працює доцентом кафедри КСУ. Автор понад 50 наукових статей, патентів та навчально-методичних робіт.

Викладає дисципліни: «Архітектура комп'ютерних систем», «Мікропроцесорні комплекси та системи», «Комп’ютеризоване проектування цифрових електронних схем», «Мікропроцесорні системи управління технічними засобами суден»

Сфера наукових інтересів: напівпровідникові перетворювачі електроенергії, мікропроцесорні системи управління.

Кондратенко Галина Володимирівна

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.


В 1982 році вступила до Одеського національного політехнічного університету на факультет автоматизації та електрифікації промисловості, в 1988 році закінчила МКІ. З 1995 по 1998 рр. навчалася в аспірантурі. Працювала на посадах старшого наукового співробітника науково-дослідної частини НУК та доцента кафедри комп’ютеризованих систем управління. В березні 2003 р. захистила кандидатську дисертацію. В грудні 2005 року отримала вчене звання доцента по кафедрі комп’ютеризованих систем управління. Опублікувала більше 90 наукових робіт, 12 з яких − за кордоном, зокрема, в Австрії, Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі, Франції, Азербайджані, в провідних вітчизняних наукових журналах «Автоматика. Автоматизация. Электрические комплексы и системы», «Автоматизация судовых технических средств», «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології», «Моделювання та інформаційні технології», «Портовые технологии и техника мореплавания», «Судовождение», «Технiчнi вiстi», «Электроника и связь» та в наукових працях і вісниках ІПМЕ НАН України, НТУ «ХПІ», НУ «Львівська політехніка», НУК ім. адмірала Макарова, ОНПУ, ОНМА, ТУ Поділля, ХНТУ, ЧДУ ім. П.Могили та ін. Отримала 14 авторських свідоцтв на винаходи та патентів на корисні моделі, є автором 5 навчальних посібників, одному з яких надано гриф МОН України.

Викладає дисципліни: «Проектування_сучасних систем управління», «Теорія автоматичного управління»

Сфера наукових інтересів: системи підтримки прийняття рішень, інтелектуальні інформаційні технології, робототехніка, комп’ютерні та інформаційно-вимірювальні системи.

Вижол Юрій Олександрович

Доцент кафедри, кандидат фізико – математичних наук.


Народився 2 листопада 1954 р. в м. Миколаєві. У 1972 р. закінчив міську школу № 35, а в 1978 р. – Московський фізико-технічний інститут (МФТІ) за спеціальністю «Фізика та механіка хімічних процесів». З 1978 р. по 1981 р. навчався в аспірантурі МФТІ. У травні 1990 р. в Інституті хімічної фізики захистив кандидатську дисертацію. З вересня 2004 р. працює доцентом кафедри комп’ютеризованих систем управління НУК. За результатами наукової роботи опублікував біля 100 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Програмування».

Сфера наукових інтересів: теплофізика, фізика плазми, автоматизація аналітичних розрахунків, програмування.

Вінниченко Ірина Леонідівна

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, заступник директора ННІАЕ по роботі з освітнім рівнем «бакалавр»


Магістр з комп’ютеризованих систем управління та автоматики, випускниця кафедри 2012 р. Вінниченко Ірина закінчила аспірантуру НУК за спеціальністю 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії» (наковий керівник – д.т.н., проф. Павлов Г.В.). З першого курсу Ірина відмінно навчається та активно займається науковою роботою, результати якої регулярно представляє міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях. У 2010−2012 р.р. успішно приймає участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Нагороджена Дипломами ІІІ та ІІ ступенів. За особливі успіхи в навчанні та активну наукову діяльність у 2011 р. отримувала Стипендію Президента України. У 2018 році захистила кандидатську дисертацію «Перетворювачі частоти на основі резонансних інверторів з часо-імпульсним керуванням» за спеціальністю 05.09.12 – Напівпровідникові перетворювачі електроенергії в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут». Є автором 37 опублікованих наукових та науково-методичних праць, у тому числі 12 статей у фахових виданнях, 5 робіт, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus. На кафедрі працює з 2010 р. на посадах старшого лаборанта, фахівця, асистента, викладача. З 2019 р. виконує обов’язки заступника директора Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки НУК по роботі з освітнім рівнем «бакалавр». Є головою Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих науковців НУК.

Викладає дисципліни: «Комп’ютерна графіка», «Системи управління базами даних», «Комп’ютерні мережі», «Інтелектуальні технології в управлінні», «Теорія інформації»

Сфера наукових інтересів: перетворювальна техніка, резонансні перетворювачі електроенергії.

Топалов Андрій Миколайович

Доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління, кандидат технічних наук


Народився 20 квітня 1991 р. в м. Миколаєві. У 2008 р. закінчив міську школу № 57, а в 2014 р. – Інститут автоматики та електротехніки НУК ім. адм. Макарова за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» і отримав диплом магістра з відзнакою. З 2014 по 2017 рр. навчався в аспірантурі НУК ім. адм. Макарова на кафедрі комп’ютеризованих систем управління. З вересня 2015 р. працює викладачем кафедри комп’ютеризованих систем управління НУК. Викладає наступні дисципліни: «Теорія проектування цифрових систем управління», «Програмні засоби систем управління», «Автоматизоване проектування цифрових пристроїв». Також з 2015 р. працює молодшим науковим співробітником науково-дослідної частини НУК, виконуючи завдання держбюджетних тем та міжнародних науково-дослідних робіт. Проводить наукові дослідження в області комп’ютеризованих систем параметричного контролю та керованої стабілізації плавучих споруд, зокрема плавучого доку. Автор більше 50 опублікованих наукових праць, у тому числі патентів на корисну модель. Результати науково-дослідницької діяльності Топалова А.М. пройшли апробацію на 22 науково-технічних конференціях, що проводились у різних регіонах України і за її межами. Загальний індекс Хірша за науково-метричною базою SCOPUS у Топалова А.М. складає 5 одиниць (ідентифікатор автора - 57103166700). Наукові інтереси: системи автоматизованого контролю, сенсорні системи, теорія нечітких множин, робототехніка, стабілізація плавучих споруд, IoT-системи.

Сфера наукових інтересів: системи автоматизованого контролю, сенсорні системи, теорія нечітких множин, робототехніка, стабілізація плавучих споруд, IoT-системи.

Герасін Олександр Сергійович

Доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління, кандидат технічних наук


Народився 26 квітня 1991 року в м. Миколаїв. У 1998 році пішов у 1 клас середньої загальноосвітньої школи № 3 м. Миколаїв. Після сьомого класу вступив до Миколаївського морського ліцею ім. М. Александрова. Закінчив його у 2008 році. За успіхи у навчанні нагороджений золотою медаллю. Під час навчання в ліцеї неодноразово брав участь у ліцейських та міських олімпіадах з фізики, хімії, історії, займався спортом у секції важкої атлетики. У липні 2008 року вступив до Національного університету кораблебудування (НУК) ім. адм. Макарова на спеціальність «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». По завершенні навчання у 2014 році отримав диплом магістра з відзнакою. З 2014 по 2017 рр. навчався в аспірантурі НУК ім. адм. Макарова за спеціальністю «Комп’ютерні системи та компоненти» на кафедрі комп’ютеризованих систем управління. З лютого 2015 р. працює молодшим науковим співробітником науково-дослідної частини (НДЧ) НУК, виконуючи завдання держбюджетних тем та міжнародних науково-дослідних робіт. З вересня 2015 р. працює викладачем кафедри комп’ютеризованих систем управління НУК. Викладає наступні дисципліни: «Комп’ютеризовані системи штучного інтелекту», «Операційні системи», «Теорія систем та системний аналіз», «Автоматизоване проектування цифрових пристроїв». Автор понад 40 опублікованих наукових праць, у тому числі в працях міжнародних конференцій, статей та патентів на корисну модель. Загальний індекс Хірша за науково-метричною базою SCOPUS складає 5 одиниць (ідентифікатор автора - 57103549700). Наукові інтереси: робототехніка, системи автоматичного керування та моніторингу, засоби штучного інтелекту, ідентифікація, Інтернет речей.

Викладає дисципліни: «Комп’ютеризовані системи штучного інтелекту», «Операційні системи», «Теорія систем та системний аналіз», «Автоматизоване проектування цифрових пристроїв».

Сфера наукових інтересів: робототехніка, системи автоматичного керування та моніторингу, засоби штучного інтелекту, ідентифікація, Інтернет речей.

Махнова Ірина Володимирівна

Методист І категорії.


Ірина Володимирівна у 1983 році закінчила Миколаївський кораблебудівний інститут з присвоєнням кваліфікації інженера-електрика. На протязі 1983−1999 р.р. працювала за фахом в проектному інституті «Гипросудмаш» (ВАТ «Інпроектсервіс») на посадах інженера, старшого та провідного інженера відділу автоматики. В Національний університет кораблебудування прийшла у 1999 р. на посаду старшого лаборанта кафедри комп’ютеризованих систем управління. Відповідальність, цілеспрямованість, вміння користуватися комп’ютерною технікою, бажання постійно підвищувати свій професійний рівень шляхом самостійного опрацювання нових технологій, сучасних джерел інформації, досвіду провідних ВНЗ стали запорукою тому, що з 2001 р. вона зайняла посаду методиста, а незабаром − методиста І категорії. Протягом 19 років Ірина Володимирівна активно займається створенням навчально-методичної бази кафедри. Завдяки її організаційним здібностям та кропіткій роботі результати роботи кафедри успішно та якісно представлено на всіх рівнях звітності. В складні напружені часи становлення кафедри, часи первинної та повторної акредитації спеціальності Махнова І.В. сміливо бере на себе відповідальність та кваліфіковано виконує значну частину методичної та організаційної роботи. Взаємопідтримка, бажання працювати з молоддю, відданість колективу є основними рисами Махнової І.В. У роботі зі студентами, аспірантами, молоддю проявляє витримку і тактовність, поважає їх гідність, особисті відмінності. Повчаннями та особистим прикладом затверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, права, патріотизму, гуманізму.