Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Кафедра комп'ютеризованих систем управління
Навчально-науковий інститут
автоматики та електротехніки

Бакалаврат


Навчання здійснюється на денному відділенні за рахунок державного бюджету та на контрактній основі.


Терміни навчання:


З 2020 р. діє договір про співробітництво між Національним університетом кораблебудування ім. адм. Макарова та провідною ІТ-компанією Geeks For Less (Хостінг Макс), в рамках якого здійснюється підготовка студентів спеціальності 151 − "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" за профілем компанії. Компетентності та програмні результати навчання, що вимагаються від випускників для роботи у Geeks For Less, забезпечуються дисциплінами:


Програмування
Інформаційні технології систем управління та захисту інформації
Проектування програмних засобів віддаленого контролю
Об’єктно-орієнтоване програмування
Адміністрування комп’ютерних мереж
Бази даних
Системи і мережі передачі даних
Спеціалізовані системи управління базами даних

Студенти також вивчають побудову комп’ютеризованих систем автоматизації у дисциплінах:


Електроніка та мікросхемотехніка
Теорія автоматичного управління
Програмні засоби систем управління
Мікропроцесорні комплекси та системи
Комп'ютеризовані системи штучного інтелекту
Управління інформаційною безпекою
Основи теорії інформації та цифрової обробки сигналів

Всі професійні предмети викладаються в комп’ютерних класах, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою (спонсор − компанія Geeks For Less), а також у спеціалізованих лабораторіях з навчальними стендами.